HOME   |   LOGIN TWIZZIT   |   CONTACT

KHC Brugge sluit al zijn spelende leden, coaches en scheidsrechters bij de VHL (Vlaamse hockeyliga).
De VHL heeft een ledenverzekering voor sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Vanaf 1 september 2019, worden de leden verzekerd via hun hoofdpartner Belfius Insurance (polisnummer: 11/1531.397).

Verzekerde activiteit:

DE BEOEFENING VAN GRASHOCKEY EN ZAALHOCKEY, DE HIERAAN VERWANTE SPORTACTIVITEITEN EN NIET SPORTACTIVITEITEN (IN HET KADER VAN DE UITBATING VAN DE CLUB) GEORGANISEERD EN BEHEERD DOOR DE FEDERATIE EN/OF DE CLUBS. DIT ZOWEL IN BELGIE ALS WERELDWIJD

Voor meer informatie:

Heb je een sportongeval tijdens het beoefenen van hockey (training, wedstrijd, tornooi)?

Vul dit formulier (polisnummer: 11/1531.397) zo volledig mogelijk in en laat het 'geneeskundig getuigschrift' (blad 3 van het formulier) onmiddellijk invullen door de consulterende arts.

Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier binnen de 8 dagen door naar:
Belfius Insurance
Karel Rogierplein 11
1210 BRUSSEL

 

Heb je stoffelijke of onstoffelijke schade veroorzaakt door een gedekte schade?
(Meer info over de gedekte schade in de verzekeringspolis, polisnummer: 11/1531.397).

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.

Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier binnen de 8 dagen door naar:
Belfius Insurance
Karel Rogierplein 11
1210 BRUSSEL

 

Sponsors

 Met dank aan onze trouwe partners 

 

       

                         

                                   

  

                

                

                              

   

 

           

 

Met dank aan:

© 2019, website powered by Twizzit.com