Voor aanvang van elke wedstrijd dient het wedstrijdblad (digitaal) correct te worden ingevuld en doorgestuurd naar de 'official' of scheidsrechter(s). 
 
Dit is de taak van de manager (of kapitein, indien er geen manager is).  Die controleert of alle teamleden (vaste kern die bij de start van het seizoen werd doorgegeven) ook daadwerkelijk aan de wedstrijd zullen deelnemen.
 
Indien JA, dan kan het wedstrijdblad na controle worden doorgestuurd.
Indien NEE, dan dienen deze verwijderd te worden en al dan niet vervangen te worden door extra (gast)spelers toe te voegen die wel deelnemen.
 
Alle info vinden jullie in deze beknopte.
 
 
 
 
Succes