De zomerstage gaat door van maandag 26 augustus 2024 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2024 van 9h tot 16h.

(eventuele opvang voorzien van 8h tot 17h)

Je kan je inschrijven via dit  Inschrijvingsformulier

 

Inschrijvingsgeld: 165 euro (LEDEN) / 175 euro (NIET-LEDEN).

De zomerstage is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

 

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Je kan je inschrijven tot en met vrijdag 16 augustus 2024, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.


Bijkomende voorwaarden zomerstage 2024:

Indien de Club het inschrijvingsgeld niet tijdig ontvangt, behoudt de Club zich het recht om de inschrijving te annuleren, en de plaats opnieuw open te stellen.

Bij annulering houdt de Club zich het recht voor om een administratiekost van 30 EUR aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het (terug) te storten inschrijvingsgeld.

- ingeval annulatie door ziekte van de betrokken deelnemer aan de hockeystage, gelieve doktersbriefje te willen bezorgen voor een pro rata terugbetaling.

- ingeval annulatie van deelname aan de hockeystage, gelieve de club uiterlijk 1 week vooraf op de hoogte te brengen.

Dit kan door een mailtje te sturen naar administratie@hockeybrugge.be met vermelding van de naam van uw kind en de reden tot annulering.

De Club houdt zich het recht voor om zelf de stage te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval de stage niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de wil van de Club.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bij annulering door de Club zelf worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

Verdere praktische info m.b.t. stage volgt de week voordien.