Na definitieve inschrijving, ontvangt de speler tegen het einde maand juli, begin augustus een elektronische factuur via Twizzit. Deze factuur kan online ingekeken en opgevraagd worden door in te loggen op Twizzit. Het niet ontvangen van de factuur via e-mail ontslaat de leden niet van de verplichting hun lidgeld te betalen.

 

ploeg geboortejaar

lidgeld sportief
2023-2024

vrijgesteld van BTW

Uniform *

incl. BTW

Bartegoed & clubkaart

incl. BTW

Totaal

incl. BTW

STARTERS 2018 (geen hockey-ervaring: 2012-2018) € 435   € 30 € 465
U7 2017 € 435 € 70 € 30 € 535
U8 2016 € 435 € 70 € 30 € 535
U9 2015 € 435 € 70 € 30 € 535
U10 2014 € 485 € 70 € 30 € 585
U11 2013 € 485 € 70 € 30 € 585
U12 2012 € 485 € 70 € 30 € 585
U14 2011 € 510 € 70 € 30 € 610
2010 € 510 € 70 € 30 € 610
U16 2009 € 510 € 70 € 30 € 610
2008 € 510 € 70 € 30 € 610
U19 2007 € 510 € 70 € 30 € 610
2006 € 510 € 70 € 30 € 610
2005 € 510 € 70 € 30 € 610
Dames 1   € 510 € 70 € 30 € 610
Heren 1   € 510 € 70 € 30 € 610
Dames 2   € 450 € 70 € 30 € 550
Heren Lagere met training   € 450 € 70 € 30 € 550
Heren Lagere zonder training   € 425 € 70 € 30 € 525
Ladies   € 425 € 70 € 30 € 525
Trimmers
(Gents en Gentle Ladies)
  € 425 € 70 € 30 € 525
G-hockey   € 105 € 0 € 0 € 105
lid 2de club   € 230   € 0 € 230

Familietarief: 

3 leden (domicilie op hetzelfde adres)

10% korting      

Familietarief:

4 leden en meer (domicilie op hetzelfde adres)

15% korting      

* uniform: het bedrag omvat thuisuniform, dat in het eerste van de drie komende seizoenen of in het seizoen dat een nieuw lid aansluit, wordt aangerekend.

De starters moeten het jaar dat ze nog geen wedstrijden spelen geen uniform aanschaffen. (Als ze dat wel willen, dan zal hiervoor €70 gefactureerd worden)

Het 2de jaar, als ze geen starter meer zijn, dan moet het uniform wel aangeschaft worden en zal deze gefactureerd worden.

 

Speelt een jongere in een hogere of lagere ploeg dan die van zijn/haar geboortejaar, dan moet het lidgeld betaald worden dat overeenkomst met zijn/haar geboortejaar.

 


Leden die hun factuur niet betaald hebben vóór de start van het nieuwe hockeyseizoen, worden mogelijks niet opgesteld in een ploeg.

De club vraagt de leden in de maand mei, via het formulier dat op de website verschijnt, om hun lidmaatschap al dan niet te bevestigen. Op basis van deze bevestigingen legt de Sportcel het aantal ploegen vast en wordt dit tegen 30 juni aan de hockeybond doorgegeven. Indien men wenst uit te schrijven en het formulier wordt niet ingevuld of de club wordt hiervan niet tijdig verwittigd, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Uitschrijven kan dus kosteloos tot en met 30 juni via dit formulier of ook per mail naar administratie@hockeybrugge.be

Voor uitschrijvingen na ontvangst van de kostennota ter betaling van de lidgelden wordt er een administratieve boete van € 80 aangerekend. Dit omdat KHCB ook begin juli een bondsbijdrage per aangesloten lid aan de Koninklijke Belgische Hockeybond moet betalen.

Voor studenten die wegens een Erasmusprogramma (of een gelijkaardig programma) gedurende een bepaalde periode tijdens het seizoen in het buitenland zullen verblijven, kan vóór de start van het seizoen een aparte regeling voor het lidgeld aangevraagd worden. Om dit aangepast lidgeld te kunnen verkrijgen, moet de student verplicht per mail een attest van zijn/haar universiteit/hogeschool doorsturen naar administratie@hockeybrugge.bemet de precieze data van zijn Erasmus. Het tarief wordt pas toegepast na ontvangst van dit document.

In geval van afgelasting van 1 of meerdere wedstrijden en/of trainingen wegens onvoorziene omstandigheden (vb. weersomstandigheden, afgelasting opgelegd vanwege de overheid/KBHB/VHL, epidemie/quarantaine) worden de lidgelden niet terugbetaald (ook niet gedeeltelijk).

Mochten er tijdens het seizoen wijzigingen plaatsvinden aan je contactgegevens (emailadres, gsm-nummer, adres), vragen wij dit aan te passen in je Twizzit-account. Het kan/mag ook per mail worden meegedeeld aan administratie@hockeybrugge.be.