Kom jij ook hockeyen in de herfstvakantie?

De herfststage gaat door van woensdag 2 november t.e.m. vrijdag 4 november van 9h tot 16h.


Je kan je inschrijven via dit inschrijvingsformulier.

Inschrijvingsgeld: 100 euro.

De herfststage is enkel toegankelijk voor eigen leden (starters, U7 tem U12).

Inschrijven kan tot en met 24 oktober 2022.

Plaatsen zijn beperkt!


Bijkomende voorwaarden herfststage 2022:

Indien de Club het inschrijvingsgeld niet tijdig ontvangt, behoudt de Club zich het recht om de inschrijving te annuleren, en de plaats opnieuw open te stellen.

Bij annulering houdt de Club zich het recht voor om een administratiekost van 30 EUR aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het (terug) te storten inschrijvingsgeld.

Gelieve ons steeds tijdig op de hoogte te brengen wanneer u de stage wenst te annuleren.

Dit kan door een mailtje te sturen naar administratie@hockeybrugge.be met vermelding van de naam van uw kind en de reden tot annulering.

De Club houdt zich het recht voor om zelf de stage te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval de stage niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de wil van de Club.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bij annulering door de Club zelf worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

Verdere praktische info m.b.t. stage volgt de week voordien.