O P G E L E T !

 

         

Naar aanleiding van de vernieuwing van het semi-waterveld vragen wij met het volgende rekening te houden:

 

VOOR EN NA DE TRAINING:

Tijdens de werkuren zal de toegang tot het hockeydomein

via het fietspad (toegankelijk via de Doornstraat, Kloosterveld en Diederik Van den Elzasstraat) moeten gebeuren.

Tijdens de werkuren moet sowieso deze omleiding gevolgd worden.

 

De toegangsweg via de parking naar de hockeyvelden zal afgesloten zijn en dus

NIET toegankelijk.

Dit van 06/05 tot 01/07/21, elke werkdag tussen 08.00u. en 18.00u. 

 

Wanneer de werken het toelaten (d.i. wanneer er geen werfverkeer over de toegansweg gaat) zal het fiets-en wandelpad zoveel mogelijk worden opengesteld, maar dit zal gebeuren in functie van de werken.

 

Een deel van de parking zal ingenomen worden als opslagruimte en parking voor de werfvoertuigen.

Een deel van de parking zal dus niet toegankelijk zijn voor bezoekers en/of omliggende bewoners.

 

TIJDENS DE TRAININGSUREN:

Het is ten allen tijde verboden op de werf te komen!

De werf wordt afgezet met hekkens, maar als er bv. een bal tussen vliegt, mag er niet op de werf gekomen worden!

 

Er mag niet naar het clubhuis worden gegaan, tenzij onder begeleiding van een trainer/begeleider.

De aannemer zal trachten de werf zodanig af te sluiten dat er een veilige doorgang kan gecreëerd worden.

 

Wij danken jullie allen om met deze instructies rekening te willen houden en hopen met deze vernieuwing van het veld klaar te kunnen staan voor een fantastisch en uitdagend nieuw seizoen! 

 

Toegangsplan: zie onder "lees meer".