De Sportcel is volop bezig met de indeling van de ploegen voor volgend seizoen.

Om dat seizoen 2021-2022 goed voor te bereiden, vragen we aan alle spelende leden om hun lidmaatschap voor 2021-2022 

tegen TEN LAATSTE 24 april 2021 te bevestigen.

Dat kan via dit formulier.

Duid aan of je volgend jaar verder speelt (of niet).

Duid ook aan in welke ploeg je dit seizoen (2020-2021) speelde.

Zonder je antwoord kunnen we je voor het seizoen 2021-2022 niet indelen in een ploeg.

Eens de ploegen ingedeeld, wordt het heel moeilijk om de ploegen te veranderen en is er kans dat je niet op je niveau wordt ingedeeld.

Alvast bedankt om dus het formulier in te vullen!