HOME   |   LOGIN TWIZZIT   |   CONTACT

KHC Brugge sluit al zijn spelende leden, coaches en scheidsrechters bij de VHL (Vlaamse hockeyliga).
De VHL heeft een ledenverzekering voor sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Vanaf 1 september 2019, worden de leden verzekerd via hun hoofdpartner Belfius Insurance.

Verzekerde activiteit:

DE BEOEFENING VAN GRASHOCKEY EN ZAALHOCKEY, DE HIERAAN VERWANTE SPORTACTIVITEITEN EN NIET SPORTACTIVITEITEN (IN HET KADER VAN DE UITBATING VAN DE CLUB) GEORGANISEERD EN BEHEERD DOOR DE FEDERATIE EN/OF DE CLUBS. DIT ZOWEL IN BELGIE ALS WERELDWIJD

Voor meer informatie:

Heb je een sportongeval tijdens het beoefenen van hockey (training, wedstrijd, tornooi)?

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en laat het 'geneeskundig getuigschrift' (blad 3 van het formulier) onmiddellijk invullen door de consulterende arts.

Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier binnen de 8 dagen door naar:
Belfius Insurance
Karel Rogierplein 11
1210 BRUSSEL

 

Heb je stoffelijke of onstoffelijke schade veroorzaakt door een gedekte schade?
(Meer info over de gedekte schade in de verzekeringspolis).

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.

Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier binnen de 8 dagen door naar:
Belfius Insurance
Karel Rogierplein 11
1210 BRUSSEL

 

Met dank aan:
Sponsors

Met dank aan onze sponsors

© 2019, website powered by Twizzit.com