De Sportcel is volop bezig met de indeling van de ploegen voor volgend seizoen.

Om dat seizoen 2022-2023 goed voor te bereiden, vragen we aan alle spelende leden om hun lidmaatschap voor 2022-2023 

DRINGEND te bevestigen.

Dat kan via dit formulier.

Duid aan of je volgend jaar verder speelt (of niet).

Duid ook aan in welke ploeg je dit seizoen (2021-2022) speelde.

Zonder je antwoord kunnen we je voor het seizoen 2022-2023 niet indelen in een ploeg.

Eens de ploegen ingedeeld, wordt het heel moeilijk om de ploegen te veranderen en is er kans dat je niet op je niveau wordt ingedeeld.

Ook als je beslist om je lidmaatschap NIET te verlengen en wenst uit te schrijven, vragen wij het formulier in te vullen.

Indien het formulier niet wordt ingevuld tegen de vooropgestelde datum, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

 

Alvast bedankt om dus het formulier in te vullen!