Kom jij ook hockeyen

in de

paasvakantie?

  

De paasstage gaat door van maandag 5 april 2021 t.e.m. vrijdag 9 april 2021 van 9h tot 16h.

Je kan je inschrijven via dit inschrijvingsformulier

Inschrijvingsgeld: 150 euro.

De paasstage is enkel toegankelijk voor eigen leden (starters, U7 t.e.m. U12).

Je kan je inschrijven tot en met 26 maart 2021.

Let wel: het aantal inschrijvingen zijn beperkt.


Bijkomende voorwaarden paasstage 2021:

Indien de Club het inschrijvingsgeld niet tijdig ontvangt, behoudt de Club zich het recht om de inschrijving te annuleren, en de plaats opnieuw open te stellen.

Bij annulering houdt de Club zich het recht voor om een administratiekost van 30 EUR aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het terug te storten inschrijvingsgeld.

Gelieve ons steeds tijdig op de hoogte te brengen wanneer u de stage wenst te annuleren.

Dit kan door een mailtje te sturen naar administratie@hockeybrugge.be met vermelding van de naam van uw kind en de reden tot annulering.

De Club houdt zich het recht voor om zelf de stage te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval de stage niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de wil van de Club.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bij annulering door de Club zelf worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

Verdere praktische info m.b.t. stage volgt de week voordien.

De stage zal plaats vinden onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment geldig zijn.