De velden zijn niet toegankelijk tijdens de lockdown.
Enkel tijdens de stage en tijdens de trainingen voor de ploegen tot en met U12 zijn de velden toegankelijk. En dit onder begeleiding van de trainer.