Beste leden

Als gevolg van de verdere uitbreiding van het Coronavirus in België hebben de Vlaamse en Franstalige instanties bevoegd voor de sport, besloten om alle sportmanifestaties in België op te schorten tot 31 maart 19 april.

De Koninklijke Belgische Hockey Bond, de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey nemen nota van deze officiële beslissing en zullen er zich naar schikken. Dwz. dat ALLE hockeyactiviteiten (wedstrijden, trainingen, initiaties, …) in België vanaf 12/03 worden opgeschort tot minstens 31 maart 2020.

Dit geldt voor alle ploegen (alle jeugdploegen, G-hockey, D1 en H1, Heren Lagere, Ladies, Gents en Gentle Ladies).

Het clubhuis en de velden blijven gesloten tot 31 maart 2020.
En dit gaat vandaag al in. Geen enkele training en wedstrijd gaat vandaag en volgende dagen tot 31 maart door.

We zullen de evolutie hieromtrent van dichtbij blijven opvolgen en zullen hierover opnieuw communiceren, zodra er een officiële wijziging wordt aangekondigd door de bevoegde instanties.

Meer info over het coronavirus nodig?
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.brugge.be/coronavirus